Thứ Tư Lễ Tro

Ngày 26 tháng 2 năm 2020
-Thánh lễ 8:00 giờ sáng
-Thánh lễ 6:00 giờ chiều cho Thiếu nhi
-Thánh lễ 8:00 giờ tối

Giờ Lễ

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00 Sáng
Thứ Năm - Thứ Sáu: 7:00 Tối
Thứ Bảy: Lễ Vọng Chúa Nhật 5:30 Chiều
Chúa Nhật: 7:30 , 9:30 , 11:30 Sáng và 1:30 Chiều

Giải Tội: Ngày thường: Sau thánh Lễ 8:00 - Thứ Bảy: 4:30 - 5:15 Chiều
Rửa tội trẻ em: Lớp Giáo Lý: CN tuần thứ I 9:30 - 10:30 Sáng - Rửa Tội: Tuần II sau lễ 8:00 Sáng
Xức dầu bệnh nhân: Hàng tháng sau Lễ CN thứ III
KHẨN CẤP: 770-910-2443

Contact Us

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - ATLANTA

Giáo Lý

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Catechism of the Catholic Church.

Tờ Thông Tin Mục Vụ

Thông tin mục vụ hàng tuần của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đơn Từ - Dùng Trong Giáo Xứ

Các đơn từ dùng trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thông Báo - Sự Kiện

Hãy ghé thăm trang Sự kiện sắp tới của Giáo Xứ thường xuyên để nhận thông tin