Sinh hoạt tháng 9-2019

HỘI CAO NIÊN DIÊN HỒNG – Họp Mặt Trại Hè 2019

Hội Cao Niên Diên Hồng xin thông báo tới quý Hội viên ngày họp mặt trại hè 2019.

Thời gian: 12:30pm, Thứ Bảy ngày 14 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Tại Chow Time, 2055 Beaver Ruin Rd #G, Norcross, GA 30071

Chương Trình Thánh Lễ Cuối Tuần Hội Chợ Mùa Thu

 1. Thứ Sáu, ngày 30 tháng 8
 • Thánh lễ khai mạc lúc 4:30pm tại Nhà Thờ. Sau lễ rước kiệu Mình Thánh Chúa xuống Lều Thánh Thể.
 • Giờ hòa giải và linh hướng tại Lều Thánh Thể: từ 8:00pm-10:00pm.
 • Lúc 10:45pm chầu phép lành và 11:00pm rước Mình Thánh Chúa về lại Nhà thờ.
 1. Thứ Bảy, ngày 31 tháng 8
 • Thánh lễ sáng lúc 8:00am tại Nhà Thờ. Sau Thánh lễ rước Mình Thánh Chúa xuống Lều Thánh Thể. Thánh lễ Chúa Nhật lúc 5:30pm tại Nhà Thờ.
 • Giờ hòa giải và linh hướng tại Lều Thánh Thể: phiên thứ nhất từ 9:00am-11:00am, phiên thứ hai từ 2:00pm-4:00pm, phiên thứ ba từ 7:00pm-10:00pm.
 • Lúc 10:45pm chầu phép lành và 11:00pm rước Mình Thánh Chúa về lại Nhà thờ.
 1. Chúa Nhật, ngày 1 tháng 9
 • Lễ 7:30am tại Nhà thờ.
 • Lễ 9:30am tại Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Xứ.
 • Lễ 11:30am tại Nhà thờ.
 • Sau thánh lễ 11:30am rước Mình Thánh Chúa xuống Lều Thánh Thể.
 • Giờ hòa giải và linh hướng tại Lều Thánh Thể: phiên thứ nhất từ 3:00pm-5:00pm, phiên thứ hai từ 7:00pm-10:00pm.
 • Lúc 10:45pm chầu phép lành và 11:00pm rước Mình Thánh Chúa về lại Nhà thờ.
 • Lưu ý:

Xin ghi danh Chầu Thánh Thể và gặp Cha Linh Hướng.

Chương trình có thể linh động thay đổi.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng Buộc

 1. Thứ Năm ngày 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Trọng Buộc.
  • 1 Thánh lễ 8:00 sáng
  • 2 Thánh lễ 8:00 tối
 2. Sau các thánh lễ Chúa Nhật ngày 18 tháng 8 sẽ có Xức Dầu Bệnh Nhân.