PHỤNG VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020

Thứ bảy 25.1.2020, Mùng 1 Tết: Cầu Bình an cho năm mới
Thánh Lễ 8:00am và 5:30pm
Chúa nhật 26.1.2020, Mùng 2 Tết : Kính nhớ ông bà tổ tiên
Lễ Minh Niên lúc 7:30am, 9:30am và 11:30am
Thứ hai 27.1.2020, Mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làm
Thánh lễ 8:00am và 8:00pm

Giờ Lễ

Thứ Hai - Thứ Bảy: 8:00 Sáng
Thứ Năm - Thứ Sáu: 7:00 Tối
Thứ Bảy: Lễ Vọng Chúa Nhật 5:30 Chiều
Chúa Nhật: 7:30 , 9:30 , 11:30 Sáng và 1:30 Chiều

Giải Tội: Ngày thường: Sau thánh Lễ 8:00 - Thứ Bảy: 4:30 - 5:15 Chiều
Rửa tội trẻ em: Lớp Giáo Lý: CN tuần thứ I 9:30 - 10:30 Sáng - Rửa Tội: Tuần II sau lễ 8:00 Sáng
Xức dầu bệnh nhân: Hàng tháng sau Lễ CN thứ III
KHẨN CẤP: 770-910-2443

Contact Us

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM - ATLANTA

Giáo Lý

Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Catechism of the Catholic Church.

Tờ Thông Tin Mục Vụ

Thông tin mục vụ hàng tuần của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Đơn Từ - Dùng Trong Giáo Xứ

Các đơn từ dùng trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thông Báo - Sự Kiện

Hãy ghé thăm trang Sự kiện sắp tới của Giáo Xứ thường xuyên để nhận thông tin